SAM HOTEL

Liên hệ

SAM HOTEL

 14-16-18 đường số 3 , Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

 0908 188 698 - - 028. 3535 4192

 khuyenkim260777@gmail.com

 www.samhotelhcm.com

Hotline